POZNAJ NAS

O nas


Dolnośląskie Centrum Dziecięce to nowoczesna placówka, w której oferowane są kompleksowe usługi z zakresu diagnostyki i opieki medycznej dla dzieci.

Filozofia działania Centrum, opiera się o wzorce najlepszych ośrodków na świecie. Wysoką jakość świadczeń gwarantuje wykwalifikowany zespół medyczny, którego trzon stanowią lekarze z zakresu kilkunastu specjalizacji.


Dowiedz się więcej

Aktualności

Lokalizacja

Zobacz jak do nas dotrzeć


KRS: 0000373981 NIP: 898-21-83-459M Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość Kapitału Zakładowego 65.670.000,00 zł w całości wpłacony