Al. Wiśniowa 83 D-E, Wrocław

Badania słuchu

W naszym Centrum we Wrocławiu wykonujemy badania słuchu u dzieci oraz dorosłych. Badania wykonujemy w poradni otolaryngologicznej. Oferujemy szybką dostępność do badań, specjalistyczną konsultację lekarską oraz badanie endoskopowe gardła i uszu.

Wykonujemy badania w rodzaju:

Tympanometria

Tympanometria to badanie polegające na ocenie podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym (czyli części ucha zewnętrznego, odpowiedzialnej za przekazywanie dźwięków pobranych z otoczenia przez małżowinę uszną do błony bębenkowej).

Jest nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Tympanometrię wykonuje się w przypadku podejrzenia różnych rodzajów niedosłuchu oraz niedowładu nerwu twarzowego.

Przeciwwskazaniem do wykonania tympanometrii jest brak błony bębenkowej ucha, powodujący:

  • niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej
  • niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach
  • niedosłuch odbiorczy
  • niedowład nerwu twarzowego

Tympanometria nie wymaga szczególnego przygotowania do badania. Przed jej wykonaniem należy pójść na badanie otolaryngologiczne, w tym ocenę drożności trąbki słuchowej.

To w pełni bezbolesne badanie, które trwa kilkanaście minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do + 400 mm słupa wody. W czasie badania pacjent siedzi. Do przewodu słuchowego lekarz wkłada zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego. Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębenkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Podczas badania nie należy mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Pacjent może odczuwać lekki dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.

Czemu służy tympanometria?

Tympanometria pozwala ocenić stan ucha środkowego: sztywność układu kosteczek, istnienie bezpowietrzności lub płynu w jamie bębenkowej w stanach przewlekłej niedrożności trąbki słuchowej lub w stanach pozapalnych ucha środkowego. Badanie to umożliwia także ocenę ucha wewnętrznego.

Otoemisja akustyczna

Otoemisja akustyczna to nieinwazyjne, obiektywne, łatwe badanie słuchu, pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego. Jeśli ucho środkowe funkcjonuje prawidłowo, dźwięk dociera do ucha wewnętrznego. Otoemisja akustyczna (OAE) inaczej emisja otoakustyczna opiera się na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku (najważniejszej części ucha wewnętrznego, z wyglądu przypominającej muszlę ślimaka) na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych.

Wskazania do wykonania badania otoemisji akustycznej to:

  • ocena stanu ucha wewnętrznego,
  • badanie przesiewowe słuchu u niemowląt,
  • topodiagnostyka uszkodzeń słuchu,
  • monitorowanie zmian słuchu po zastosowaniu leków ototoksycznych,
  • wykrywanie głuchoty czynnościowej,
  • diagnostyka szumów usznych.

Badanie polega na umieszczeniu w uchu badanego sondy pomiarowej, w której znajduje się głośnik nadający dźwięk i czuły mikrofon odbierający otoemisję ze ślimaka. U noworodków i niemowląt badanie najlepiej wykonywać w śnie fizjologicznym (skraca to czas badania), ale nie jest to konieczne.

Krótki dźwięk, nadawany przez głośnik, w prawidłowo funkcjonującym uchu wywołuje zwrotną emisję sygnału, rejestrowaną przez słuchawkę. Dzięki temu można ocenić stan ślimaka oraz zbadać reakcje ucha wewnętrznego na ciche dźwięki. Jeśli emisji zwrotnej brak, może to świadczyć o wadzie słuchu.

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o usługach medycznych świadczonych przez Dolnośląskie Centrum Dziecięce (DCD), koniecznie sprawdź naszą stronę lub skontaktuj się z nami telefonicznie 71 346 16 96.

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 346 16 96

Jak dojechać?