Al. Wiśniowa 83 D-E, Wrocław

Pracownia Badań Neurofizjologicznych

EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Założeniem treningu EEG Biofeedback (Neurofeedback) jest wywołanie zmian w funkcjonowaniu mózgu poprzez uzyskanie informacji zwrotnej na temat jego działania. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

Aparat EEG rejestruje poszczególne rytmy fal mózgowych. Te parametry funkcji biologicznych mózgu odzwierciedlają stan świadomości pacjenta- określone fale mózgowe powiązane są z określonymi stanami fizjologicznymi. Trening EEG-Biofeedback polega na podawaniu pacjentowi informacji zwrotnej o zmianach stanu fizjologicznego organizmu, co pozwala na naukę samodzielnej modyfikacji funkcji mózgu. Odbywa się to dzięki stymulacji neuronów skutecznego przekazywania sygnału oraz tworzeniu nowych połączeń nerwowych.

Trening EEG – Biofeedback ma zastosowanie w wypadku:

1. zaburzeń takich jak:

 • afazja
 • padaczka
 • zespół Touretta
 • porażenie dziecięce
 • zespół Aspergera
 • zespół stresu pourazowego
 • bóle przewlekłe
 • choroby psychosomatyczne
 • bulimia, anoreksja, rehabilitacja po urazie czaszki lub udarze mózgu
 • upośledzenie w stopniu lekkim

2. dysfunkcji takich jak:

 • ADD – zaburzenia koncentracji uwagi
 • ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa
 • specyficzne problemy w nauce np. dysleksja
 • depresja
 • chroniczny stres

3. dla osób zdrowych:

 • celem obniżenia poziomu stresu
 • celem poprawy samopoczucia i zyskania energii do działania
 • celem szybkiego uczenia się (np. szybszego przyswajania języków obcych)
 • celem poprawy koncentracji uwagi i tym samym osiągania lepszych wyników w nauce i pracy zawodowej
 • celem zwiększenia kreatywności
 • celem zniwelowania tremy i obniżonej samooceny
 • celem optymalnego wykorzystania własnych możliwości intelektualnych
Terapia

W zależności od stanu pacjenta oraz formy współpracy przyjmuje się, że określony efekt terapeutyczny osiąga się po 10-60 sesjach treningowych. Sesje trwają 30 lub 60 minut, w zależności od możliwości koncentracji pacjenta.

Współpraca z terapeutą biofeedback rozpoczyna się od jednego lub dwóch spotkań diagnostycznych. W przypadku dzieci najczęściej spotykamy się najpierw z rodzicem, aby zebrać wywiad, a na następnym spotkaniu następuje właściwe badanie. Po określeniu problemu ustalany jest plan terapeutyczny, zakładający wstępną ilość spotkań oraz czas trwania pojedynczej sesji.

 

Cennik

Badanie EEG Biofeedback120 zł
Terapia Biofeedback dzieci do 6 lat60 zł
Terapia Biofeedback dzieci powyżej 6 lat i dorosłych100 zł

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 346 16 96

Biofeedback specjaliści


Aleksandra Adamska
trener Biofeedback

Jak dojechać?