Al. Wiśniowa 83 D-E, Wrocław

Poradnia logopedyczna

Czym zajmuje się logopeda?

Logopeda to z założenia terapeuta zajmujący się wadami wymowy. Rolą logopedy nie jest skupienie się wyłącznie na problemach z wypowiadaniem głosek. Najpierw musi on poznać przyczynę trudności. Bada sprawność aparatu artykulacyjnego, jego budowę, przebieg funkcji fizjologicznych w jego obszarze (jedzenie/picie/połykanie/oddychanie), nawyki i wzorce, bada również sprawność słuchową.

 

Czym zajmuje się neurologopeda?

Neurologopeda zajmuje się szerszym spektrum – diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń mowy, języka i komunikacji spowodowanych opóźnionym dojrzewaniem lub uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno u dzieci jak i dorosłych.

 

Kiedy z dzieckiem do neurologopedy?

Jeśli zauważysz:

 • rozchylone wargi podczas snu i czuwania
 • język znajdujący się pomiędzy wargami
 • słabą pionizację języka
 • nieprawidłową pozycję spoczynkową: języka, warg, żuchwy
 • oddychanie torem ustnym
 • ubogi zasób słownikowy
 • trudności z budowaniem zdań
 • jąkanie/zaburzenie płynności mowy

koniecznie udaj się do neurologopedy – to specjalista, który przeprowadzi diagnozę w oparciu o posiadane przygotowanie i doświadczenie w tym zakresie.

W przypadku stwierdzenia skrócenia wędzidełka języka (ankyloglosja), rozważa się zabieg frenulotomii czyli przecięcia skróconej struktury.

W naszym centrum medycznym oferujemy pacjentom kompleksową opiekę w zakresie:

 • diagnozy logopedycznej,
 • wdrożenia oddziaływań przygotowawczych do zabiegu,
 • wykonania zabiegu podcięcia wędzidełka przez specjalistę – chirurga dziecięcego,
 • wsparcia i opieki po zabiegu.

 

Diagnoza i terapia logopedyczna wad wymowy

Poradnia logopedyczna Dolnośląskiego Centrum Dziecięcego zapewnia diagnozowanie oraz prowadzenie terapii zaburzeń: artykulacyjnych, komunikacyjnych i rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją, oceną sposobu porozumiewania się, artykulacji, badaniem budowy i sprawności narządów mowy. W razie potrzeby dziecko kierowane jest na dodatkowe badania specjalistyczne – laryngologiczne, ortodontyczne, fizjoterapeutyczne, foniatryczne, psychologiczne, bądź neurologiczne.

Metody i techniki stosowane podczas zajęć dostosowane są do rodzaju trudności językowych dziecka. Spotkanie trwa około 45 minut. W trakcie trwania terapii neurologopeda przekazuje zalecenia do pracy w domu.

Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematyczności wykonywania zaleconych ćwiczeń.

Kiedy z uczniem do logopedy?

Gdy zauważysz, że dziecko:

 • oddycha przez usta
 • sepleni - nieprawidłowo realizuje głoski: s,z,c,dz/sz,ż, cz, dż/ ś, ź, ć, dź
 • wsuwa język między zęby
 • nieprawidłowo wymawia głoskę [r]
 • mówi niewyraźnie
 • posiada wadę zgryzu
 • ma nieprawidłową pozycję spoczynkową języka

wówczas warto zasięgnąć porady logopedycznej. Szczególnie, gdy zaobserwuje się coś niepokojącego w rozwoju mowy, słuchu czy budowie narządów artykulacyjnych dziecka.

W naszej poradni logopedycznej konsultujemy również osoby dorosłe.

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich: 

 • ma zaburzenia komunikacyjne po udarze mózgu lub wypadku,
 • ma zaburzenia mowy i języka w wyniku uszkodzenia układu nerwowego w postaci np. afazji lub dyzartrii,
 • jest obciążony chorobami neurodegeneracyjnymi.

koniecznie umów się na konsultacje neurologopedyczną z naszym specjalistą.

Cennik

UsługaCena
Konsultacja neurologopedyczna pierwszorazowa180 zł
Konsultacja neurologopedyczna kolejna150 zł
Diagnoza logopedyczna (pierwsza wizyta)150 zł
Terapia logopedyczna (kolejna wizyta)100 zł

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 346 16 96


Joanna Szymczakowska

Logopeda

Jak dojechać?