ul. Lekarska 1, Wrocław

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia psychiatryczna dla dzieci zajmuje się diagnozą, leczeniem problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Najczęstszą przyczyną konsultacji u psychiatry dziecięcego są: zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne np. schizofrenia, zaburzenia zachowania, zespół nadpobudliwości psychoruchowej: ADHD, całościowe zaburzenia rozwojowe jak autyzm czy Zespół Aspergera.

Konsultacja ma na celu ocenę stanu zdrowia, diagnozę problemu z jakim zgłasza się pacjent oraz zaproponowanie sposobów i zasad dalejszego leczenia.

Oferta

Oferujemy konsultacje i diagnoze z zakresu:

  • zaburzeń lękowych (fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)
  • zaburzeń nastroju (depresje, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
  • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia)
  • zaburzeń zachowania
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)
  • upośledzenia umysłowe
  • całościowe zaburzenia rowojowe (Autyzm, mutyzm, Zespół Aspergera)

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 387 66 00

Jak dojechać?