ul. Lekarska 1, Wrocław

Poradnia psychologiczna

W poradni psychologicznej psychoterapeuci wspólnie z rodzicami pracują nad rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta dziecięcy potrafi dotrzeć do każdego dziecka, nakłonić je do współpracy, wyeliminować jego lęki i złe nawyki, rozwinąć kreatywność, pomóc zrozumieć uczucia i reakcje swoje oraz innych ludzi. Właściwie dobrana psychoterapia to nieocenione wsparcie w trudnościach, które mogą przejawiać się lękiem, agresją, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami i rówieśnikami, zaburzeniami łaknienia czy nadpobudliwością.

Proces terapii psychologicznej jest indywidualnie dostosowany do diagnozy o potencjału rozwojowego danego dziecka, ma w pełni wspierać jego rozwój i niwelować pojawiające się trudności.

Psycholog dziecięcy bada czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazuje nieprawidłowości i odchylenia w zachowaniu.

Poradnia oferuje świadczenia w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia:

 • zaburzeń zachowania, m.in. agresywność, napady złości, wagary, ucieczki z domu lub szkoły, zachowania opozycyjno – buntownicze
 • nadpobudliwości psychoruchowej
 • zaburzeń emocjonalnych, m.in. lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami czy rówieśnikami
 • urazów psychicznych, m.in. wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna, nadużycia seksualne
 • zachowań autoagresywnych, m.in. samookaleczenia, próby samobójcze
 • zaburzeń łaknienia
 • trudności w szkole
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu

Pracujemy z dziećmi i młodzieżą oraz Rodzicami nad:

 • wzmacnianiem kompetencji emocjonalno – społecznych
 • rozwijaniem poczucia własnej wartości
 • niską samooceną
 • ustalaniem przyczyn zachowań niepożądanych u dzieci
 • pracą nad jakością komunikacji w rodzinie

Oferta

Konsultacje psychologiczne

Jest formą jednorazowej usługi, z której skorzystać może każdy kto takiej pomocy potrzebuje. Rozmowa z psychologiem pozwala omówić bieżące problemy życiowe, emocjonalne, rodzinne czy szkolne. Jest formą przedstawienia problemów pacjenta bezstronnej osobie, której zadaniem jest wysłuchać i zaproponować metodę pracy nad ich rozwiązaniem. Często nie jest to jedno a kilka spotkań, które są potrzebne do dogłębnego przepracowania problemu i udzielenia pełnej porady.

Ten rodzaj porady jest niezbędny do postawienia pełnej diagnozy przez psychologa i jeśli to konieczne dalszego przepracowywania problemu pacjenta poprzez psychoterapie lub leczenie psychiatryczne.

Psychoterapia

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami/opiekunami, podczas której analizowane są problemy dziecka. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju podopiecznego, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Rozmowa z rodzicami służy poznaniu i zrozumieniu trudności, z jakimi mierzy się ich dziecko.

Po konsultacjach z rodzicami odbywają się dwa spotkania z dzieckiem, które mają na celu nawiązanie z nim kontaktu, poznanie jego zasobów, obserwacja, określenie problemów, z jakimi się zmaga.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy, umawiane jest ponowne spotkanie z rodzicami w celu ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem. Wówczas zaczyna się właściwa terapia, prowadzona w formie zabawy, rysunków i rozmowy, którym towarzyszy przede wszystkim akceptacja i zrozumienie przeżyć dziecka.

W trakcie procesu psychoterapeuta pozostaje w stałym w kontakcie z rodzicami, których w zależności od potrzeby zaprasza na indywidualne konsultacje.

Cennik

Usługa Cena
Psycholog 170 zł
Sesja psychoterapeutyczna 170 zł
Opinia psychologa/psychiatry 100 zł

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 387 66 00

Nasi specjaliści


mgr Natalia Serkies

psycholog dziecięcy


mgr Izabela Krupnik

psycholog, psycholog dziecięcy


Rejestruj przez ZnanyLekarz.pl

Jak dojechać?