Psycholog dziecięcy

Al. Wiśniowa 83 D-E, Wrocław

Poradnia psychologiczna

W poradni psychologicznej psychoterapeuci wspólnie a rodzicami pracują nad rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży. Psychoterapeuta dziecięcy potrafi dotrzeć do każdego dziecka, nakłonić je do współpracy, wyeliminować jego lęki i złe nawyki, rozwinąć kreatywność, pomóc zrozumieć uczucia i reakcje swoje oraz innych ludzi. Właściwie dobrana psychoterapia to nieocenione wsparcie w trudnościach, które mogą przejawiać się lękiem, agresją, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów z innymi osobami i rówieśnikami, zaburzeniami łaknienia czy nadpobudliwością.

Proces terapi psychologicznej jest indywidualnie dostosowany do diagnozy o potencjału rozwojowego danego dziecka, ma w pełni wspierać jego rozwój i niwelować pojawiające się trudności.

Psycholog dziecięcy bada czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazuję nieprawidłowości i odchylenia w zachowaniu.

Poradnia oferuje świadczenia w zakresie konsultacji, diagnostyki i leczenia:

  • zaburzeń zachowania, m.in. agresywność, napady złości, wagary, ucieczki z domu lub szkoły, zachowania opozycyjno – buntownicze
  • nadpobudliwości psychoruchowej
  • zaburzeń emocjonalnych, m.in. lękliwość, płaczliwość, fobie, powtarzające się koszmary senne, trudności w kontaktach z rodzeństwem, rodzicami czy rówieśnikami
  • urazów psychicznych, m.in. wypadki, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, przemoc fizyczna, psychiczna, nadużycia seksualne
  • zachowań autoagresywnych, m.in. samookaleczenia, próby samobójcze
  • zaburzeń łaknienia
  • trudności w szkole
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu

Oferta

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami/opiekunami, podczas której analizowane są problemy dziecka. Spotkania te służą zebraniu informacji na temat dotychczasowego rozwoju podopiecznego, jego funkcjonowania w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym. Rozmowa z rodzicami służy poznaniu i zrozumieniu trudności, z jakimi mierzy się ich dziecko.

Po konsultacjach z rodzicami odbywają się dwa spotkania z dzieckiem, które mają na celu nawiązanie z nim kontaktu, poznanie jego zasobów, obserwacja, określenie problemów, z jakimi się zmaga.

Po ustaleniu wstępnej diagnozy, umawiane jest ponowne spotkanie z rodzicami w celu ustalenia dalszego planu pracy z dzieckiem. Wówczas zaczyna się właściwa terapia, prowadzona w formie zabawy, rysunków i rozmowy, którym towarzyszy przede wszystkim akceptacja i zrozumienie przeżyć dziecka.

W trakcie procesu psychoterapeuta pozostaje w stałym w kontakcie z rodzicami, których w zależności od potrzeby zaprasza na indywidualne konsultacje.

Cennik

UsługaCena
Konsultacja psychologiczna140 zł
Psychoterapia110 zł
Opinia psychologa100 zł
Konsultacja neuropsychologiczna130 zł
Terapia neuropsychologiczna110 zł

Masz pytania? Zadzwoń
+48 71 346 16 96

Nasi specjaliści

Jak dojechać?

Zaplanuj wizytę