WAŻNE INFORMACJE – bieżąca obsługa pacjentów w Przychodni DCD